لیست قیمت نرم افزار هلو

 • فروشگاهی
 • نرم افزار هلو فروشگاهی پایه
 • نرم افزار هلو فروشگاهی ساده
 • نرم افزار هلو فروشگاهی متوسط
 • نرم افزار هلو فروشگاهی پیشرفته
 • نرم افزار هلو فروشگاهی 2 کاربره
 • شرکتی
 • نرم افزار هلو شرکتی ساده
 • نرم افزار هلو شرکتی متوسط
 • نرم افزار هلو شرکتی پیشرفته
 • نرم افزار هلو شرکتی ویژه
 • نرم افزار هلو شرکتی دو کاربره
 • نرم افزار هلو شرکت های بازرگانی ساده
 • نرم افزار هلو شرکت های بازرگانی پیشرفته
 • نرم افزار هلو شرکت های بازرگانی شبکه
 • تولیدی
 • نرم افزار هلو تولیدی ساده
 • نرم افزار هلو تولیدی متوسط
 • نرم افزار هلو تولیدی پیشرفته
 • نرم افزار هلو تولیدی 2 کاربره
 • نرم افزار هلو شرکت های تولیدی ساده
 • نرم افزار هلو شرکت های تولیدی پیشرفته
 • نرم افزار هلو شرکت های تولیدی شبکه
 • جامع
 • نرم افزار هلو جامع
 • نرم افزار هلو شبکه (4 کاربره)
 • کد های فروشگاهی
 • کد 10
 • کد 11
 • کد 12
 • کد 13
 • کد 15
 • کد های شرکتی
 • کد 21
 • کد 22
 • کد 23
 • کد 24
 • کد 25
 • کد 10175
 • کد 10177
 • کد 10179
 • کد های تولیدی
 • کد 31
 • کد 32
 • کد 33
 • کد 35
 • کد 10275
 • کد 10277
 • کد 10279
 • کد های جامع
 • کد 41
 • کد 44
 • قیمت (تومان)
 • 600.000
 • 900.000
 • 1.700.000
 • 5.400.000
 • 14.000.000
 • قیمت (تومان)
 • 1.100.000
 • 2.250.000
 • 5.900.000
 • 9.200.000
 • 13.000.000
 • 10.000.000
 • 24.000.000
 • 30.000.000
 • قیمت (تومان)
 • 1.300.000
 • 2.500.000
 • 6.500.000
 • 16.000.000
 • 15.000.000
 • 28.000.000
 • 35.000.000
 • قیمت (تومان)
 • 14.000.000
 • 20.000.000
 • نرم افزار هلو فروشگاهی
 • نرم افزار هلو فروشگاهی ساده کد 11 مبلغ 900.000
 • نرم افزار هلو فروشگاهی متوسط کد 12 مبلغ 1.700.000
 • نرم افزار هلو فروشگاهی پیشرفته کد 13 مبلغ 5.400.000
 • نرم افزار هلو فروشگاهی 2 کاربره کد 15 مبلغ 14.000.000
 • نرم افزار هلو شرکتی
 • نرم افزار هلو شرکتی ساده کد 21 مبلغ 1.100.000
 • نرم افزار هلو شرکتی متوسط کد 22 مبلغ 2.250.000
 • نرم افزار هلو شرکتی پیشرفته کد 23 مبلغ 5.900.000
 • نرم افزار هلو شرکتی 2 کاربره کد 25 مبلغ 13.000.000
 • نرم افزار هلو شرکت های بازرگانی ساده کد 10175 مبلغ 10.000.000
 • نرم افزار هلو شرکت های بازرگانی پیشرفته کد 10177 مبلغ 24.000.000
 • نرم افزار هلو شرکت های بازرگانی شبکه کد 101795 مبلغ 30.000.000
 • نرم افزار هلو تولیدی
 • نرم افزار هلو تولیدی ساده کد 31 مبلغ 1.300.000
 • نرم افزار هلو تولیدی متوسط کد 32 مبلغ 2.500.000
 • نرم افزار هلو تولیدی پیشرفته کد 33 مبلغ 6.500.000
 • نرم افزار هلو تولیدی 2 کاربره کد 35 مبلغ 16.000.000
 • نرم افزار هلو شرکت های تولیدی ساده کد 10275 مبلغ 15.000.000
 • نرم افزار هلو شرکت های تولیدی پیشرفته کد 10277 مبلغ 28.000.000
 • نرم افزار هلو شرکت های تولیدی شبکه کد 10279 مبلغ 35.000.000
 • نرم افزار هلو جامع
 • نرم افزار هلو جامع کد 41 مبلغ 14.000.000
 • نرم افزار هلو جامع صنعتی کد 42 مبلغ 16.000.000
 • نرم افزار هلو شبکه
 • نرم افزار هلو شبکه 4 کاربره کد 44 مبلغ 20.000.000

ما در مجموعه هلو سنتر با بیش از 15 سال سابقه فعالیت در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات و با داشتن کارشناسان مجرب آماده خدمت رسانی به هموطنان عزیزمان در تمامی نقاط کشور می باشیم .خدمت رسانی به هموطنان عزیزمان در حوزه مشاوره و راه اندازی حسابداری (تبدیل حسابداری سنتی به مدرن) افتخار ماست .با توجه به شرایط خاص کسب و کار بر آن شدیم تمامی خدمات را به صورت غیر حضوری نیز ارایه دهیم .

سوالات متداول

1- ✔️چه چیز هایی در قیمت نسخه نرم افزار هلو تاثیر گذار است؟

​✔️در نرم افزار هلو میزان امکانات و میزان گزارشاتی که حسابدار بنا به نیز خود انتخاب میکند همچنین کیت های افزودنی انتخابی در قیمت تاثیر گذار می باشد.

2- ✔️چرا قیمت نسخه های ساده در اصناف در نرم افزار هلو از نسخه های عمومی گران تر است؟

✔️در نرم افزار هلو مخصوص اصناف با توجه به نیاز مندیهای هر کدام از گروه های شغلی امکانات و پنل تخصصی تعبیه شده به همین دلیل کمی افزایش دارد.

3- ✔️در نرم افزار هلو کد های شبکه روی چند سیستم همزمان قابلیت نصب دارد ؟

✔️در نسخه های پیشرفته روی دو سیستم امکان نصب وجود دارد و در نسخه جامع شبکه روی 4 سیستم امکان نصب وجود دارد که این تعداد با توجه به نیاز مشتری قابل افزایش نیز میباشد.

فروشگاه

فروش آنلاین محصولات حسابداری هلو

4.5/5 (20 نظر)