نرم افزار حسابداری هلو شرکتی

سری شرکتی از گروه نرم‌افزارهای حسابداری هلو، ویژه کسب و کـارهای شرکتی‌ای طراحی شده است که غیر از امکانات عمومی بازرگانی، نیاز به ثبت انواع عملیات حسابداری و گزارش‌های پیشرفته دارند.