طراحی فاکتور برای نرم افزار هلو
طراحی فاکتور فیش پرینتر
طراحی بارکد

در نرم افزار هلو فاکتور های پیش فرض وجود دارد که کاربران میتوانند مطابق با سلیقه خود از این نمونه ها استفاده کنند اما گاهی مشتریان ما نیاز به طراحی فاکتور هلو برای نرم افزار خود دارندبا توجه به این که این طراحی نیاز به تخصص و تسلط به برنامه fast report دارد از عهده شما خارج است لذا ما میتوانیم طراحی فاکتور هلو را به صورت کاملا اختصاصی برای شما انجام دهیم