نرم افزار هلو شرکت های تولیدی شبکه کد 10289

نرم افزار هلو شرکتی بازرگانی

نرم افزار هلو شرکتی بازرگانی

نرم‌افزار حسابداری هلو شرکت‌های تولیدی شبکه با امکانات ویژه، کاربری ساده و قیمت مناسب، به‌منظور استفاده در تولیدی‌های کوچک، متوسط و بزرگ جهت انجام امور حسابداری و مالی طراحی شده است. این ‌نرم‌افزار با هشت زیرسیستم شامل حسابداری، خزانه‌داری، بازرگانی، انبار، تولید، حقوق و دستمزد، اموال و دورکاری، پاسخ‌گوی شرکت‌های تولیدی است.

35.000.000تومان

امکانات نرم افزار هلو شرکت های تولیدی پیشرفته شبکه

سیستم‌ها و امکانات نرم افزار هلو شرکت های تولیدی شبکه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✓ کلیه سیستم‌ها و امکانات نسخه پیشرفته
✓ قابلیت کاربری تحت شبکه (چهار کاربر به‌طور هم‌زمان) است. ضمناً کاربر می‌تواند در صورت نیاز با پرداخت هزینه‌ای جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بیش از چهار نفر افزایش دهد.
✓ امکان دورکاری دوکاربره در نسخه‌های شبکه
✓ امکان ده شرکتی