نرم افزار هلو شرکت های تولیدی شبکه کد 10289

نرم افزار هلو شرکتی بازرگانی

نرم افزار هلو شرکتی بازرگانی

نرم‌افزار حسابداری هلو شرکت‌های تولیدی شبکه با امکانات ویژه، کاربری ساده و قیمت مناسب، به‌منظور استفاده در تولیدی‌های کوچک، متوسط و بزرگ جهت انجام امور حسابداری و مالی طراحی شده است. این ‌نرم‌افزار با هشت زیرسیستم شامل حسابداری، خزانه‌داری، بازرگانی، انبار، تولید، حقوق و دستمزد، اموال و دورکاری، پاسخ‌گوی شرکت‌های تولیدی است.

176.610.000 تومان

امکانات نرم افزار هلو شرکت های تولیدی پیشرفته شبکه

سیستم‌ها و امکانات نرم افزار هلو شرکت های تولیدی شبکه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✓ کلیه سیستم‌ها و امکانات نسخه پیشرفته
✓ قابلیت کاربری تحت شبکه (چهار کاربر به‌طور هم‌زمان) است. ضمناً کاربر می‌تواند در صورت نیاز با پرداخت هزینه‌ای جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بیش از چهار نفر افزایش دهد.
✓ امکان خرید و راه اندازی حسابداری هلو تحت وب در نسخه‌های شبکه
✓ امکان خرید ده شرکتی

سیستم‌ها و امکانات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسابداری:
✓ معرفی گروه حساب، ‌‌حساب‌های کل، معین، ‌تفصیلی
✓ ثبت، ‌اصلاح و حذف سند
✓ گردش چک و بانک
✓ عملیات مالی به‌صورت اتوماتیک و غیراتوماتیک
✓ امکان تعریف توضیحات ‌پیش‌فرض
✓ تبدیل اسناد موقت به دائم و ‌برعکس
✓ بستن ‌حساب‌ها به‌صورت اتوماتیک
✓ مدیریت ‌سرفصل‌های حسابداری
✓ ورود لیستی اطلاعات (‌سرفصل‌ها)
✓ سطح دسترسی کاربران
✓ تراز آزمایشی ۶ و ۸ ستونی
✓ امکان مغایرت‌گیری از کلیه ‌سرفصل‌ها
✓ گزارش دفاتر کل و معین و تفصیلی
✓ امکان ورود مشخصات تکمیلی اشخاص
✓ طراحی ترازنامه و ‌تراز سود و زیان
✓ طراحی ‌‌گزارش‌ها
✓ امکان ثبت رفتار کاربران
✓ ثبت سند با مبلغ اعشار
✓ ارسال گزارش به چندین چاپ‌گر
✓ مرور حساب
✓ ارسال پیام کوتاه

خزانه‌داری:
✓ تعریف صندوق و بانک
✓ امکان تعریف صندوق‌دار
✓ پشتیبانی از تمامی مراودات رایج نقد، فیش بانکی، حواله، خودپرداز پایانه فروش عملیات اینترنتی، چک، سفته، چک تضمینی
✓ ثبت تمامی رخدادهای چک پرداختنی: پرداخت، وصول، برگشت، ابطال
✓ ثبت تمامی رخدادهای چک دریافتنی: دریافت، خرج چک، واگذاری به بانک، وصول، برگشت و…
✓ گزارش‌های از قبیل دریافت و پرداخت، موجودی بانک، صندوق، چک و…
✓ امکان مشاهده رأس چک بر اساس تاریخ و مبلغ و گزارش مربوطه
✓ مدیریت تن‌خواه و تن‌خواه‌گردان و ‌‌گزارش‌ها پیشرفته
✓ امکان تعریف قالب برای چاپ چک

بازرگانی:
✓ تعریف خریدار و فروشنده به‌صورت نامحدود
✓ تعریف کالا و گروه‌‌بندی آن در سه سطح
✓ صدور فاکتور (خرید، برگشت از خرید، فروش، برگشت از فروش)
✓ سفارش لیستی
✓ محاسبه عوارض، مالیات ارزش افزوده و تخفیف روی مبلغ فاکتور
✓ تنظیمات چاپ فاکتور
✓ قابلیت چاپ بارکد
✓ ارتباط با ‌‌بارکدخوان جهت جستجوی کالا از طریق کد و شماره سریال
✓ قابلیت ارتباط مستقیم با ترازوهای دیجیتال
✓ عملیات ثبت فاکتور امانی دریافتی و ارسالی
✓ قیمت‌گذاری فروش (قیمت‌گذاری کالا به‌تفکیک خریدار، فروشنده، واسطه و…)
✓ واسطه (تخصیص درصد پورسانت از کل به خریدار و فروشنده)
✓ تنوع در پرینت فاکتور (فاکتورVAT، 6 و 8 سانتی، ‌‌ترکیبی و…)
✓ امکان طراحی ‌‌گزارش‌ها (امکان طراحی فاکتور دلخواه)
✓ ثبت موقت فاکتور
✓ قابلیت ارتباط با دستگاه کالرآیدی جهت شناسایی طرف حساب روی فاکتور
✓ تعریف اضافات و کسور سطری و کلی فاکتور از قبیل پورسانت، تخفیف، هزینه حمل و… به‌تفکیک کالا، منطقه، خریدار، فروشنده، واسطه و…
✓ تعریف و تنظیم منوی سریع کالاها جهت تسریع در صدور فاکتور
✓ ثبت ‌‌پیش‌فاکتور و سفارش با قابلیت تبدیل آنها به فاکتور
✓ قابلیت ارتباط مستقیم با پوز صندوق فروشگاهی
✓ ارتباط با نمایشگر مشتری
✓ مدیریت ارسال ‌‌گزارش‌ها به چاپ‌گرهای مختلف

انبار:
✓ تعریف انبار تخصیص کالا به آن
✓ تعریف واحد اندازه‌گیری (واحد – مقیاس)
✓ ثبت انواع رسیدها (تعدادی) (رسیدهای خرید، فروش، امانی، ضایعات، برگشت از خرید یا فروش، انبار به انبار)
✓ ثبت انواع حواله‌ها (حواله‌های تعدادی، فروش، ضایعات، امانی و…)
✓ گزارش از اسناد انبار
✓ گزارش کاردکس کالا (تعدادی)
✓ گزارش موجودی کالاها در گروه‌ها
✓ گزارش‌های متنوع در خصوص موجودی کالاها
✓ تخصیص عکس به کالا
✓ بارکدخوان
✓ افزودن انبارهای مختلف در تعریف یک انبار‌گردانی
✓ افزودن کالاها به‌صورت دستی یا اتوماتیک به لیست کالاهای انبارگردانی
✓ کنترل موجودی منفی در انبارها
✓ گزارش‌های تحلیلی انبار

تولید:
✓ عملیات تولید
✓ تعریف فرمول تولید و کسر مواد اولیه به‌صورت اتوماتیک
✓ تولید طبق فرمول
✓ امکان گزارش‌گیری از کسری مواد به‌هنگام تولید
✓ محاسبه کسری مواد اولیه بر اساس تعداد محصول تولیدی
✓ محاسبه سود بر مبنای هزینه‌های تولید
✓ عملیات اصلاح تولیدها و فرمول‌های تولید
✓ گزارش تولیدهای انجام‌شده
✓ گزارش فرمول تولید
✓ گزارش تخمین تولید بر اساس مواد اولیه موجود در انبار

حقوق و دستمزد:
✓ امکان معرفی پرسنل به‌همراه مشخصات پرسنلی و حقوقی
✓ معرفی مشخصه‌های مزایا و کسور به‌صورت متغیر و ثابت
✓ امکان ثبت کارکرد پرسنل به‌شکل‌های ساعتی، روزمزدی، ماهیانه و تعداد کارکردی
✓ تعریف گروه برای پرسنل و تهیه لیست حقوقی براساس گروه‌ها
✓ تعریف کاربر جدید به‌همراه کلمه عبور
✓ کسر بیمه و مالیات از حقوق پرسنل
✓ کسر مالیات بر اساس ۷/۷ بیمه
✓ قابلیت معافیت مالیاتی برای مناطق محروم
✓ قابلیت تعدیل سالانه مالیات
✓ امکان ثبت و عملکرد مزایا مانند عیدی، پاداش و …
✓ امکان صدور فیش حقوقی
✓ قابلیت ثبت مرخصی و غیبت پرسنل
✓ قابلیت ثبت مساعده و وام پرسنل
✓ ثبت ساعت ورود و خروج هر یک از پرسنل به‌صورت دستی
✓ گزارش‌هایی از قبیل‌ لیست کارکرد پرسنل
✓ لیست مرخصی و غیبت پرسنل
✓ مانده مرخصی پرسنل
✓ گزارش از وام و مساعده پرسنل
✓ تهیه لیست بیمه و مالیات
✓ گزارش پرداخت حقوق به‌تفکیک پرسنل
✓ لیست دستمزد/ حقوق و مزایا
✓ کنترل تغییرات حقوق و…
✓ ورود تعداد روز کارکرد جدید جهت تعدیل مزایای پرسنل
✓ امکان تهیه خروجی Text، Excel و HTML از ‌‌‌‌گزارش‌های پیشرفته و لیست حقوقی
✓ قابلیت تعیین سطح دسترسی برای کاربران

اموال:
✓ تعریف محل‌های استقرار به‌صورت درختی و همراه با تنظیمات دلخواه
✓ امکان تعریف جمع‌دار اموال
✓ تعریف گروه‌های دارایی به‌صورت درختی و بدون محدودیت
✓ امکان تعریف انواع دارایی به‌تفکیک منقول، ‌غیرمنقول، ‌مشهود، نامشهود، انباری و…
✓ تنظیم رخدادهای خاص در ساعات و روزهای سال و یادآوری اتوماتیک توسط ‌نرم‌افزار
✓ امکان تعریف سطح دسترسی کاربران
✓ گزارش‌گیری‌های پیشرفته
✓ امکان تعریف کلیدهای میانبر
✓ امکان ورود لیستی اطلاعات
✓ امکان تعریف مراکز
✓ امکان ورود مشخصات تکمیلی اشخاص
✓ امکان تعریف مراکز چندسطحی
✓ امکان تفکیک دارایی به‌صورت ساختمان، اراضی، ‌کالا، مالکیت معنوی، حق بهره‌برداری، سرقفلی
✓ امکان تعریف روش استهلاک برای زمان بهره‌برداری و عدم بهره‌برداری به‌صورت مجزا
✓ امکان اختصاص سرفصل حساب به دارایی
✓ امکان ثبت ممیزی، ‌سرویس دوره‌ای و…
✓ امکان تعریف بیمه‌نامه به‌صورت گروهی و انفرادی برای دارایی‌ها
✓ امکان تعریف ساختار پلاک دارایی جهت تولید خودکار شماره پلاک اموال
✓ محاسبه استهلاک دارایی به‌صورت انفرادی و گروهی با رعایت تغییرات در نرخ و به‌صورت روزانه
✓ صدور اسناد استهلاک، انتقال، اموال‌گردانی
✓ امکان طراحی ‌‌گزارش‌ها

5/5 (4 نظر)