نرم افزار هلو شرکت های تولیدی ساده کد 10285

نرم افزار هلو شرکتی بازرگانی

نرم افزار هلو شرکتی بازرگانی

با یک سال پشتیبانی رایگان

نرم‌افزار حسابداری هلو شرکت‌های تولیدی با امکانات ویژه، کاربری ساده و قیمت مناسب، به‌منظور استفاده در تولیدی‌های کوچک، متوسط و بزرگ جهت انجام امور حسابداری و مالی طراحی شده است. این ‌نرم‌افزار با هشت زیرسیستم شامل حسابداری، خزانه‌داری، بازرگانی، انبار، تولید، حقوق و دستمزد، اموال و دورکاری، پاسخ‌گوی شرکت‌های تولیدی است.

52.000.000تومان

امکانات نرم افزار هلو شرکت های تولیدی

سیستم‌ها و امکانات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسابداری:
✓ معرفی گروه حساب، ‌‌حساب‌های کل، معین، ‌تفصیلی
✓ ثبت، ‌اصلاح و حذف سند
✓ گردش چک و بانک
✓ عملیات مالی به‌صورت اتوماتیک و غیراتوماتیک
✓ امکان تعریف توضیحات ‌پیش‌فرض
✓ تبدیل اسناد موقت به دائم و ‌برعکس
✓ بستن ‌حساب‌ها به‌صورت اتوماتیک
✓ مدیریت ‌سرفصل‌های حسابداری
✓ ورود لیستی اطلاعات (‌سرفصل‌ها)
✓ سطح دسترسی کاربران
✓ تراز آزمایشی 6 و 8 ستونی
✓ امکان مغایرت‌گیری از کلیه ‌سرفصل‌ها
✓ گزارش دفاتر کل و معین و تفصیلی
✓ امکان ورود مشخصات تکمیلی اشخاص
✓ طراحی ترازنامه و ‌تراز سود و زیان
✓ طراحی ‌‌گزارش‌ها
✓ امکان ثبت رفتار کاربران
✓ ثبت سند با مبلغ اعشار
✓ ارسال گزارش به چندین چاپ‌گر
✓ مرور حساب
✓ ارسال پیام کوتاه

خزانه‌داری:
✓ تعریف صندوق و بانک
✓ امکان تعریف صندوق‌دار
✓ پشتیبانی از تمامی مراودات رایج نقد، فیش بانکی، حواله، خودپرداز پایانه فروش عملیات اینترنتی، چک، سفته، چک تضمینی
✓ ثبت تمامی رخدادهای چک پرداختنی: پرداخت، وصول، برگشت، ابطال
✓ ثبت تمامی رخدادهای چک دریافتنی: دریافت، خرج چک، واگذاری به بانک، وصول، برگشت و…
✓ گزارش‌های از قبیل دریافت و پرداخت، موجودی بانک، صندوق، چک و…
✓ امکان مشاهده رأس چک بر اساس تاریخ و مبلغ و گزارش مربوطه
✓ مدیریت تن‌خواه و تن‌خواه‌گردان و ‌‌گزارش‌ها پیشرفته
✓ امکان تعریف قالب برای چاپ چک

بازرگانی:
✓ تعریف خریدار و فروشنده به‌صورت نامحدود
✓ تعریف کالا و گروه‌‌بندی آن در سه سطح
✓ صدور فاکتور (خرید، برگشت از خرید، فروش، برگشت از فروش)
✓ سفارش لیستی
✓ محاسبه عوارض، مالیات ارزش افزوده و تخفیف روی مبلغ فاکتور
✓ تنظیمات چاپ فاکتور
✓ قابلیت چاپ بارکد
✓ ارتباط با ‌‌بارکدخوان جهت جستجوی کالا از طریق کد و شماره سریال
✓ قابلیت ارتباط مستقیم با ترازوهای دیجیتال
✓ عملیات ثبت فاکتور امانی دریافتی و ارسالی
✓ قیمت‌گذاری فروش (قیمت‌گذاری کالا به‌تفکیک خریدار، فروشنده، واسطه و…)
✓ واسطه (تخصیص درصد پورسانت از کل به خریدار و فروشنده)
✓ تنوع در پرینت فاکتور (فاکتورVAT، 6 و 8 سانتی، ‌‌ترکیبی و…)
✓ امکان طراحی ‌‌گزارش‌ها (امکان طراحی فاکتور دلخواه)
✓ ثبت موقت فاکتور
✓ قابلیت ارتباط با دستگاه کالرآیدی جهت شناسایی طرف حساب روی فاکتور
✓ تعریف اضافات و کسور سطری و کلی فاکتور از قبیل پورسانت، تخفیف، هزینه حمل و… به‌تفکیک کالا، منطقه، خریدار، فروشنده، واسطه و…
✓ تعریف و تنظیم منوی سریع کالاها جهت تسریع در صدور فاکتور
✓ ثبت ‌‌پیش‌فاکتور و سفارش با قابلیت تبدیل آنها به فاکتور
✓ قابلیت ارتباط مستقیم با پوز صندوق فروشگاهی
✓ ارتباط با نمایشگر مشتری
✓ مدیریت ارسال ‌‌گزارش‌ها به چاپ‌گرهای مختلف

انبار:
✓ تعریف انبار تخصیص کالا به آن
✓ تعریف واحد اندازه‌گیری (واحد – مقیاس)
✓ ثبت انواع رسیدها (تعدادی) (رسیدهای خرید، فروش، امانی، ضایعات، برگشت از خرید یا فروش، انبار به انبار)
✓ ثبت انواع حواله‌ها (حواله‌های تعدادی، فروش، ضایعات، امانی و…)
✓ گزارش از اسناد انبار
✓ گزارش کاردکس کالا (تعدادی)
✓ گزارش موجودی کالاها در گروه‌ها
✓ گزارش‌های متنوع در خصوص موجودی کالاها
✓ تخصیص عکس به کالا
✓ بارکدخوان
✓ افزودن انبارهای مختلف در تعریف یک انبار‌گردانی
✓ افزودن کالاها به‌صورت دستی یا اتوماتیک به لیست کالاهای انبارگردانی
✓ کنترل موجودی منفی در انبارها
✓ گزارش‌های تحلیلی انبار

تولید:
✓ عملیات تولید
✓ تعریف فرمول تولید و کسر مواد اولیه به‌صورت اتوماتیک
✓ تولید طبق فرمول
✓ امکان گزارش‌گیری از کسری مواد به‌هنگام تولید
✓ محاسبه کسری مواد اولیه بر اساس تعداد محصول تولیدی
✓ محاسبه سود بر مبنای هزینه‌های تولید
✓ عملیات اصلاح تولیدها و فرمول‌های تولید
✓ گزارش تولیدهای انجام‌شده
✓ گزارش فرمول تولید
✓ گزارش تخمین تولید بر اساس مواد اولیه موجود در انبار

حقوق و دستمزد:
✓ امکان معرفی پرسنل به‌همراه مشخصات پرسنلی و حقوقی
✓ معرفی مشخصه‌های مزایا و کسور به‌صورت متغیر و ثابت
✓ امکان ثبت کارکرد پرسنل به‌شکل‌های ساعتی، روزمزدی، ماهیانه و تعداد کارکردی
✓ تعریف گروه برای پرسنل و تهیه لیست حقوقی براساس گروه‌ها
✓ تعریف کاربر جدید به‌همراه کلمه عبور
✓ کسر بیمه و مالیات از حقوق پرسنل
✓ کسر مالیات بر اساس 7/7 بیمه
✓ قابلیت معافیت مالیاتی برای مناطق محروم
✓ قابلیت تعدیل سالانه مالیات
✓ امکان ثبت و عملکرد مزایا مانند عیدی، پاداش و …
✓ امکان صدور فیش حقوقی
✓ قابلیت ثبت مرخصی و غیبت پرسنل
✓ قابلیت ثبت مساعده و وام پرسنل
✓ ثبت ساعت ورود و خروج هر یک از پرسنل به‌صورت دستی
✓ گزارش‌هایی از قبیل‌ لیست کارکرد پرسنل
✓ لیست مرخصی و غیبت پرسنل
✓ مانده مرخصی پرسنل
✓ گزارش از وام و مساعده پرسنل
✓ تهیه لیست بیمه و مالیات
✓ گزارش پرداخت حقوق به‌تفکیک پرسنل
✓ لیست دستمزد/ حقوق و مزایا
✓ کنترل تغییرات حقوق و…
✓ ورود تعداد روز کارکرد جدید جهت تعدیل مزایای پرسنل
✓ امکان تهیه خروجی Text، Excel و HTML از ‌‌‌‌گزارش‌های پیشرفته و لیست حقوقی
✓ قابلیت تعیین سطح دسترسی برای کاربران

اموال:
✓ تعریف محل‌های استقرار به‌صورت درختی و همراه با تنظیمات دلخواه
✓ امکان تعریف جمع‌دار اموال
✓ تعریف گروه‌های دارایی به‌صورت درختی و بدون محدودیت
✓ امکان تعریف انواع دارایی به‌تفکیک منقول، ‌غیرمنقول، ‌مشهود، نامشهود، انباری و…
✓ تنظیم رخدادهای خاص در ساعات و روزهای سال و یادآوری اتوماتیک توسط ‌نرم‌افزار
✓ امکان تعریف سطح دسترسی کاربران
✓ گزارش‌گیری‌های پیشرفته
✓ امکان تعریف کلیدهای میانبر
✓ امکان ورود لیستی اطلاعات
✓ امکان تعریف مراکز
✓ امکان ورود مشخصات تکمیلی اشخاص
✓ امکان تعریف مراکز چندسطحی
✓ امکان تفکیک دارایی به‌صورت ساختمان، اراضی، ‌کالا، مالکیت معنوی، حق بهره‌برداری، سرقفلی
✓ امکان تعریف روش استهلاک برای زمان بهره‌برداری و عدم بهره‌برداری به‌صورت مجزا
✓ امکان اختصاص سرفصل حساب به دارایی
✓ امکان ثبت ممیزی، ‌سرویس دوره‌ای و…
✓ امکان تعریف بیمه‌نامه به‌صورت گروهی و انفرادی برای دارایی‌ها
✓ امکان تعریف ساختار پلاک دارایی جهت تولید خودکار شماره پلاک اموال
✓ محاسبه استهلاک دارایی به‌صورت انفرادی و گروهی با رعایت تغییرات در نرخ و به‌صورت روزانه
✓ صدور اسناد استهلاک، انتقال، اموال‌گردانی
✓ امکان طراحی ‌‌گزارش‌ها

5/5 (2 نظر)