نرم افزار هلو شرکتی بازرگانی شبکه 10179

نرم افزار هلو شرکتی بازرگانی

نرم افزار هلو شرکتی بازرگانی

نرم افزار حسابداری هلو شرکتی بازرگانی شبکه با امکانات ویژه، کاربری ساده و قیمت مناسب، برای استفاده در شرکت‌های بازرگانی کوچک، متوسط و بزرگ جهت انجام امور حسابداری و مالی طراحی شده است. این نرم افزار با هفت زیر سیستم، شامل حسابداری، خزانه داری، بازرگانی، انبار، حقوق و دستمزد، اموال، دورکاری پاسخ‌گوی شرکت‌های بازرگانی است.

151.380.000 تومان

امکانات نرم افزار هلو شرکتی بازرگانی شبکه

امکانات نرم افزار حسابداری هلو شرکتی بازرگانی شبکه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✓ کلیه سیستم‌ها و امکانات نسخه پیشرفته
✓ قابلیت کاربری تحت شبکه (چهار کاربر به‌طور هم‌زمان) است. ضمناً کاربر می‌تواند در صورت نیاز با پرداخت هزینه‌ای جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بیش از چهار نفر افزایش دهد.
✓ امکان خرید دورکاری هلو در نسخه‌های شبکه و یا امکان تحت وب نرم افزار هلو
✓ امکان خرید ده شرکتی

کلیه امکانات شرکتی بازرگانی ساده بعلاوه :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این نسخه علاوه بر سیستم‌های حسابداری، خزانه‌داری، بازرگانی، انبار و تولید که در نسخه ساده هم قابل مشاهده بودند، سیستم های زیر را هم دارند:

حسابداری:
✓ معرفی گروه حساب، ‌‌حساب‌های کل، معین، ‌تفصیلی
✓ ثبت، ‌اصلاح و حذف سند
✓ گردش چک و بانک
✓ عملیات مالی به‌صورت اتوماتیک و غیراتوماتیک
✓ امکان تعریف توضیحات ‌پیش‌فرض
✓ تبدیل اسناد موقت به دائم و ‌برعکس
✓ بستن ‌حساب‌ها به‌صورت اتوماتیک
✓ مدیریت ‌سرفصل‌های حسابداری
✓ ورود لیستی اطلاعات (‌سرفصل‌ها)
✓ سطح دسترسی کاربران
✓ تراز آزمایشی ۶ و ۸ ستونی
✓ امکان مغایرت‌گیری از کلیه ‌سرفصل‌ها
✓ گزارش دفاتر کل و معین و تفصیلی
✓ امکان ورود مشخصات تکمیلی اشخاص
✓ طراحی ترازنامه و ‌تراز سود و زیان
✓ طراحی ‌‌گزارش‌ها
✓ امکان ثبت رفتار کاربران
✓ ثبت سند با مبلغ اعشار
✓ ارسال گزارش به چندین چاپ‌گر
✓ مرور حساب
✓ ارسال پیام کوتاه

خزانه‌داری:
✓ تعریف صندوق و بانک
✓ امکان تعریف صندوق‌دار
✓ پشتیبانی از تمامی مراودات رایج نقد، فیش بانکی، حواله، خودپرداز پایانه فروش عملیات اینترنتی، چک، سفته، چک تضمینی
✓ ثبت تمامی رخدادهای چک پرداختنی: پرداخت، وصول، برگشت، ابطال
✓ ثبت تمامی رخدادهای چک دریافتنی: دریافت، خرج چک، واگذاری به بانک، وصول، برگشت و…
✓ گزارش‌های از قبیل دریافت و پرداخت، موجودی بانک، صندوق، چک و…
✓ امکان مشاهده رأس چک بر اساس تاریخ و مبلغ و گزارش مربوطه
✓ مدیریت تن‌خواه و تن‌خواه‌گردان و ‌‌گزارش‌ها پیشرفته
✓ امکان تعریف قالب برای چاپ چک

بازرگانی:
✓ تعریف خریدار و فروشنده به‌صورت نامحدود
✓ تعریف کالا و گروه‌‌بندی آن در سه سطح
✓ صدور فاکتور (خرید، برگشت از خرید، فروش، برگشت از فروش)
✓ سفارش لیستی
✓ محاسبه عوارض، مالیات ارزش افزوده و تخفیف روی مبلغ فاکتور
✓ تنظیمات چاپ فاکتور
✓ قابلیت چاپ بارکد
✓ ارتباط با ‌‌بارکدخوان جهت جستجوی کالا از طریق کد و شماره سریال
✓ قابلیت ارتباط مستقیم با ترازوهای دیجیتال
✓ عملیات ثبت فاکتور امانی دریافتی و ارسالی
✓ قیمت‌گذاری فروش (قیمت‌گذاری کالا به‌تفکیک خریدار، فروشنده، واسطه و…)
✓ واسطه (تخصیص درصد پورسانت از کل به خریدار و فروشنده)
✓ تنوع در پرینت فاکتور (فاکتورVAT، 6 و 8 سانتی، ‌‌ترکیبی و…)
✓ امکان طراحی ‌‌گزارش‌ها (امکان طراحی فاکتور دلخواه)
✓ ثبت موقت فاکتور
✓ قابلیت ارتباط با دستگاه کالرآیدی جهت شناسایی طرف حساب روی فاکتور
✓ تعریف اضافات و کسور سطری و کلی فاکتور از قبیل پورسانت، تخفیف، هزینه حمل و… به‌تفکیک کالا، منطقه، خریدار، فروشنده، واسطه و…
✓ تعریف و تنظیم منوی سریع کالاها جهت تسریع در صدور فاکتور
✓ ثبت ‌‌پیش‌فاکتور و سفارش با قابلیت تبدیل آنها به فاکتور
✓ قابلیت ارتباط مستقیم با پوز صندوق فروشگاهی
✓ ارتباط با نمایشگر مشتری
✓ مدیریت ارسال ‌‌گزارش‌ها به چاپ‌گرهای مختلف

انبار:
✓ تعریف انبار تخصیص کالا به آن
✓ تعریف واحد اندازه‌گیری (واحد – مقیاس)
✓ ثبت انواع رسیدها (تعدادی) (رسیدهای خرید، فروش، امانی، ضایعات، برگشت از خرید یا فروش، انبار به انبار)
✓ ثبت انواع حواله‌ها (حواله‌های تعدادی، فروش، ضایعات، امانی و…)
✓ گزارش از اسناد انبار
✓ گزارش کاردکس کالا (تعدادی)
✓ گزارش موجودی کالاها در گروه‌ها
✓ گزارش‌های متنوع در خصوص موجودی کالاها
✓ تخصیص عکس به کالا
✓ بارکدخوان
✓ افزودن انبارهای مختلف در تعریف یک انبار‌گردانی
✓ افزودن کالاها به‌صورت دستی یا اتوماتیک به لیست کالاهای انبارگردانی
✓ کنترل موجودی منفی در انبارها
✓ گزارش‌های تحلیلی انبار

حقوق و دستمزد پیشرفته:
✓ کلیه امکانات حقوق و دستمزد نسخه ساده
✓ معرفی محل انجام پروژه
✓ ورود اطلاعات مالیاتی پرسنل
✓ تنظیم جدول مالیاتی و محاسبه مالیات بر اساس آن
✓ تنظیم ماهیانه پرداخت مزایا و کسور
✓ ورود اطلاعات کارکرد (تعداد روز کارکرد، کل ساعات حضور، اضافه کار و…)
✓ ورود مزایا و کسور از طریق اکسل
✓ قابلیت اتصال به برخی از دستگاه‌های حضور و غیاب معتبر
✓ قابلیت طراحی ‌‌‌‌گزارش‌هایی از قبیل فیش حقوقی
✓ لیست بیمه توسط کاربر و… (fast report)
✓ گزارش‌هایی از قبیل اختلاف مرخصی‌ها و غیبت‌های ثبت‌شده
✓ قابلیت تهیه لیست بانک
✓ خلاصه لیست مالیات بر حقوق
✓ خلاصه وضعیت صورت دستمزد
✓ گردش حقوقی پرسنل
✓ گزارش پرداخت حقوق پرسنل به‌تفکیک محل پروژه
✓ خلاصه لیست حقوق و دستمزد
✓ تسویه حساب سالانه پرسنل
✓ قابلیت ارائه لیست حقوقی از طریق فایل به بانک (صادرات، ملی، تجارت، رفاه، ملت، سپه، سامان، اقتصاد نوین)
✓ قابلیت ارائه لیست حقوقی از طریق فایل به بیمه
✓ قابلیت تهیه خروجی مالیات بر درآمد جهت بارگذاری در سایت اداره مالیات

اموال پیشرفته:
✓ کلیه امکانات اموال نسخه ساده
✓ امکان مشخص کردن نوع هزینه‌ی انجام‌شده اموال جهت اجرای استهلاک و اسناد مرتبط
✓ امکان تجمیع چندین دارایی در یک دارایی
✓ اجرای اموال‌گردانی به‌صورت پرتابل
✓ محاسبه استهلاک به دو روش سازمانی و وزارت دارایی و استفاده از آن در سود و زیان
✓ مدیریت ارسال ‌‌گزارش‌ها به چاپ‌گرهای مختلف
✓ ثبت رفتار کاربران
✓ امکان ارسال پیام کوتاه (sms)
✓ امکان ایجاد کارتابل پیشرفته و…

5/5 (8 نظر)