نرم افزار هلو شرکتی بازرگانی شبکه 10179

نرم افزار هلو شرکتی بازرگانی

نرم افزار هلو شرکتی بازرگانی

نرم افزار حسابداری هلو شرکتی بازرگانی شبکه با امکانات ویژه، کاربری ساده و قیمت مناسب، برای استفاده در شرکت‌های بازرگانی کوچک، متوسط و بزرگ جهت انجام امور حسابداری و مالی طراحی شده است. این نرم افزار با هفت زیر سیستم، شامل حسابداری، خزانه داری، بازرگانی، انبار، حقوق و دستمزد، اموال، دورکاری پاسخ‌گوی شرکت‌های بازرگانی است.

30.000.000تومان

امکانات نرم افزار هلو شرکتی بازرگانی شبکه

امکانات نرم افزار حسابداری هلو شرکتی بازرگانی شبکه 

کلیه امکانات بازرگانی ساده و پیشرفته به علاوه »
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✓ کلیه سیستم‌ها و امکانات نسخه پیشرفته
✓ قابلیت کاربری تحت شبکه (چهار کاربر به‌طور هم‌زمان) است. ضمناً کاربر می‌تواند در صورت نیاز با پرداخت هزینه‌ای جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بیش از چهار نفر افزایش دهد.
✓ امکان دورکاری دوکاربره در نسخه‌های شبکه
✓ امکان ده شرکتی