نرم افزار حسابداری پارچه فروشی

با یک سال پشتیبانی رایگان

نرم افزار حسابداری هلو پارچه فروشی

هلو پارچه فروشیشرکت مهندسی نرم‌افزار هلو امکانات و ویژگی‌های تخصصی مشاغل مختلف را طراحی کرده است. صنف پارچه‌فروشی از جمله مشاغلی است که نرم‌افزار ویژه برای آن طراحی شده است. در ادامه توضیحاتی در رابطه با امکانات نرم‌افزار پارچه‌فروشی می‌خوانید.

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه ساده به همراه امکاناتی از قبیل:

1: حواله بين انبارها

2: ثبت چكهای امانی

3: سطح دسترسی برای كاربران

4: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيك (بصورت دستی)

5: نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چك ها

6: اعلام سررسيد اتوماتيك مهلت تسويه فاكتورها

7: ثبت هزينه در فاكتور

8: اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری

9:  چاپ باركد

10: ترازهای آزمایشی 2 و 4ستونی

11: گزارش عملكرد دوره ای از انبار

12: فروش فوری و تک فروشی

13: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه  متوسط به انضمام امكاناتی از قبيل:

1: تيپ قيمت

2: دسته بندی مشتريها

3: خروجی باپسوندهای مختلف

4: پرداخت به و دريافت از

5: پرينت چكها

6: محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالی و زمانی

7: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش

8: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)

9: طراحی فاکتورتوسط کاربر

10: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)و …

شامل کليه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های پارچه.

هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه پارچه به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان) می‌باشد. ضمنا کاربر می‌تواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.