نرم افزار هلو پیمانکاری با یک سال پشتیبانی رایگان

نرم افزار هلو پیمانکاری

نرم افزار هلو پیمانکاری

در نرم افزار حسابداری هلو پیمانکاری شرکت‌های پیمانکاری و کارگاه‌های ساختمانی برای آگاهی از بهای تمام‌شده و سود یا زیان هر پروژه، نیاز به یک نرم افزار حسابداری با عملکرد بسیار ساده برای ثبت هزینه‌های پروژه و کنترل موجودی انبار مواد و مصالح دارند؛ از این رو شرکت مهندسی نرم افزار هلو اقدام به طراحی و تولید نرم افزاری ویژه برای این صنف نموده است.

در نرم افزار حسابداری پیمانکاری هلو امکان مدیریت مالی هم‌زمان چند پروژه پیمانکاری وجود دارد. به این صورت که ‌می‌توانید پروژه‌های شرکت خود را به‌عنوان یک مرکز هزینه در نرم افزار حسابداری هلو تعریف نمایید و در هنگام ثبت اسناد حسابداری، سطرهای هزینه و یا درآمد را به آن مرکز اختصاص دهید و در نهایت از دفتر آن مرکز هزینه یا پروژه، گزارش تهیه کنید تا متوجه شوید هر پروژه برای شرکت شما چقدر هزینه و یا درآمد داشته است .

امکانات نرم‌ افزار حسابداری پیمانکاری هلو

سیستم‌ها و امکانات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسابداری:
✓ معرفی گروه حساب، ‌‌حساب‌های کل، معین، ‌تفصیلی
✓ ثبت، ‌اصلاح و حذف سند
✓ گردش چک و بانک
✓ عملیات مالی به‌صورت اتوماتیک و غیراتوماتیک
✓ امکان تعریف توضیحات ‌پیش‌فرض
✓ تبدیل اسناد موقت به دائم و ‌برعکس
✓ بستن ‌حساب‌ها به‌صورت اتوماتیک
✓ مدیریت ‌سرفصل‌های حسابداری
✓ ورود لیستی اطلاعات (‌سرفصل‌ها)
✓ سطح دسترسی کاربران
✓ تراز آزمایشی 6 و 8 ستونی
✓ امکان مغایرت‌گیری از کلیه ‌سرفصل‌ها
✓ گزارش دفاتر کل و معین و تفصیلی
✓ امکان ورود مشخصات تکمیلی اشخاص
✓ طراحی ترازنامه و ‌تراز سود و زیان
✓ طراحی ‌‌گزارش‌ها
✓ امکان ثبت رفتار کاربران
✓ ثبت سند با مبلغ اعشار
✓ ارسال گزارش به چندین چاپ‌گر
✓ مرور حساب
✓ ارسال پیام کوتاه

خزانه‌داری:
✓ تعریف صندوق و بانک
✓ امکان تعریف صندوق‌دار
✓ پشتیبانی از تمامی مراودات رایج نقد، فیش بانکی، حواله، خودپرداز پایانه فروش عملیات اینترنتی، چک، سفته، چک تضمینی
✓ ثبت تمامی رخدادهای چک پرداختنی: پرداخت، وصول، برگشت، ابطال
✓ ثبت تمامی رخدادهای چک دریافتنی: دریافت، خرج چک، واگذاری به بانک، وصول، برگشت و…
✓ گزارش‌های از قبیل دریافت و پرداخت، موجودی بانک، صندوق، چک و…
✓ امکان مشاهده رأس چک بر اساس تاریخ و مبلغ و گزارش مربوطه
✓ مدیریت تن‌خواه و تن‌خواه‌گردان و ‌‌گزارش‌ها پیشرفته
✓ امکان تعریف قالب برای چاپ چک

بازرگانی:
✓ تعریف خریدار و فروشنده به‌صورت نامحدود
✓ تعریف کالا و گروه‌‌بندی آن در سه سطح
✓ صدور فاکتور (خرید، برگشت از خرید، فروش، برگشت از فروش)
✓ سفارش لیستی
✓ محاسبه عوارض، مالیات ارزش افزوده و تخفیف روی مبلغ فاکتور
✓ تنظیمات چاپ فاکتور
✓ قابلیت چاپ بارکد
✓ ارتباط با ‌‌بارکدخوان جهت جستجوی کالا از طریق کد و شماره سریال
✓ قابلیت ارتباط مستقیم با ترازوهای دیجیتال
✓ عملیات ثبت فاکتور امانی دریافتی و ارسالی
✓ قیمت‌گذاری فروش (قیمت‌گذاری کالا به‌تفکیک خریدار، فروشنده، واسطه و…)
✓ واسطه (تخصیص درصد پورسانت از کل به خریدار و فروشنده)
✓ تنوع در پرینت فاکتور (فاکتورVAT، 6 و 8 سانتی، ‌‌ترکیبی و…)
✓ امکان طراحی ‌‌گزارش‌ها (امکان طراحی فاکتور دلخواه)
✓ ثبت موقت فاکتور
✓ قابلیت ارتباط با دستگاه کالرآیدی جهت شناسایی طرف حساب روی فاکتور
✓ تعریف اضافات و کسور سطری و کلی فاکتور از قبیل پورسانت، تخفیف، هزینه حمل و… به‌تفکیک کالا، منطقه، خریدار، فروشنده، واسطه و…
✓ تعریف و تنظیم منوی سریع کالاها جهت تسریع در صدور فاکتور
✓ ثبت ‌‌پیش‌فاکتور و سفارش با قابلیت تبدیل آنها به فاکتور
✓ قابلیت ارتباط مستقیم با پوز صندوق فروشگاهی
✓ ارتباط با نمایشگر مشتری
✓ مدیریت ارسال ‌‌گزارش‌ها به چاپ‌گرهای مختلف

انبار:
✓ تعریف انبار تخصیص کالا به آن
✓ تعریف واحد اندازه‌گیری (واحد – مقیاس)
✓ ثبت انواع رسیدها (تعدادی) (رسیدهای خرید، فروش، امانی، ضایعات، برگشت از خرید یا فروش، انبار به انبار)
✓ ثبت انواع حواله‌ها (حواله‌های تعدادی، فروش، ضایعات، امانی و…)
✓ گزارش از اسناد انبار
✓ گزارش کاردکس کالا (تعدادی)
✓ گزارش موجودی کالاها در گروه‌ها
✓ گزارش‌های متنوع در خصوص موجودی کالاها
✓ تخصیص عکس به کالا
✓ بارکدخوان
✓ افزودن انبارهای مختلف در تعریف یک انبار‌گردانی
✓ افزودن کالاها به‌صورت دستی یا اتوماتیک به لیست کالاهای انبارگردانی
✓ کنترل موجودی منفی در انبارها
✓ گزارش‌های تحلیلی انبار

تولید:
✓ عملیات تولید
✓ تعریف فرمول تولید و کسر مواد اولیه به‌صورت اتوماتیک
✓ تولید طبق فرمول
✓ امکان گزارش‌گیری از کسری مواد به‌هنگام تولید
✓ محاسبه کسری مواد اولیه بر اساس تعداد محصول تولیدی
✓ محاسبه سود بر مبنای هزینه‌های تولید
✓ عملیات اصلاح تولیدها و فرمول‌های تولید
✓ گزارش تولیدهای انجام‌شده
✓ گزارش فرمول تولید
✓ گزارش تخمین تولید بر اساس مواد اولیه موجود در انبار

حقوق و دستمزد:
✓ امکان معرفی پرسنل به‌همراه مشخصات پرسنلی و حقوقی
✓ معرفی مشخصه‌های مزایا و کسور به‌صورت متغیر و ثابت
✓ امکان ثبت کارکرد پرسنل به‌شکل‌های ساعتی، روزمزدی، ماهیانه و تعداد کارکردی
✓ تعریف گروه برای پرسنل و تهیه لیست حقوقی براساس گروه‌ها
✓ تعریف کاربر جدید به‌همراه کلمه عبور
✓ کسر بیمه و مالیات از حقوق پرسنل
✓ کسر مالیات بر اساس 7/7 بیمه
✓ قابلیت معافیت مالیاتی برای مناطق محروم
✓ قابلیت تعدیل سالانه مالیات
✓ امکان ثبت و عملکرد مزایا مانند عیدی، پاداش و …
✓ امکان صدور فیش حقوقی
✓ قابلیت ثبت مرخصی و غیبت پرسنل
✓ قابلیت ثبت مساعده و وام پرسنل
✓ ثبت ساعت ورود و خروج هر یک از پرسنل به‌صورت دستی
✓ گزارش‌هایی از قبیل‌ لیست کارکرد پرسنل
✓ لیست مرخصی و غیبت پرسنل
✓ مانده مرخصی پرسنل
✓ گزارش از وام و مساعده پرسنل
✓ تهیه لیست بیمه و مالیات
✓ گزارش پرداخت حقوق به‌تفکیک پرسنل
✓ لیست دستمزد/ حقوق و مزایا
✓ کنترل تغییرات حقوق و…
✓ ورود تعداد روز کارکرد جدید جهت تعدیل مزایای پرسنل
✓ امکان تهیه خروجی Text، Excel و HTML از ‌‌‌‌گزارش‌های پیشرفته و لیست حقوقی
✓ قابلیت تعیین سطح دسترسی برای کاربران

اموال:
✓ تعریف محل‌های استقرار به‌صورت درختی و همراه با تنظیمات دلخواه
✓ امکان تعریف جمع‌دار اموال
✓ تعریف گروه‌های دارایی به‌صورت درختی و بدون محدودیت
✓ امکان تعریف انواع دارایی به‌تفکیک منقول، ‌غیرمنقول، ‌مشهود، نامشهود، انباری و…
✓ تنظیم رخدادهای خاص در ساعات و روزهای سال و یادآوری اتوماتیک توسط ‌نرم‌افزار
✓ امکان تعریف سطح دسترسی کاربران
✓ گزارش‌گیری‌های پیشرفته
✓ امکان تعریف کلیدهای میانبر
✓ امکان ورود لیستی اطلاعات
✓ امکان تعریف مراکز
✓ امکان ورود مشخصات تکمیلی اشخاص
✓ امکان تعریف مراکز چندسطحی
✓ امکان تفکیک دارایی به‌صورت ساختمان، اراضی، ‌کالا، مالکیت معنوی، حق بهره‌برداری، سرقفلی
✓ امکان تعریف روش استهلاک برای زمان بهره‌برداری و عدم بهره‌برداری به‌صورت مجزا
✓ امکان اختصاص سرفصل حساب به دارایی
✓ امکان ثبت ممیزی، ‌سرویس دوره‌ای و…
✓ امکان تعریف بیمه‌نامه به‌صورت گروهی و انفرادی برای دارایی‌ها
✓ امکان تعریف ساختار پلاک دارایی جهت تولید خودکار شماره پلاک اموال
✓ محاسبه استهلاک دارایی به‌صورت انفرادی و گروهی با رعایت تغییرات در نرخ و به‌صورت روزانه
✓ صدور اسناد استهلاک، انتقال، اموال‌گردانی
✓ امکان طراحی ‌‌گزارش‌ها

پیمانکاری :

✓ امکان ورود صورت وضعیت
✓ امکان صدور سند حسابداری خودکار مرتبط یا متناظر با صورت وضعیت
✓ گزارش صورت وضعیت های ثبت شده

امکانات نرم افزار هلو پیمانکاری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✓ شامل تمامی امکانات نرم افزار حسابداری پیمانکاری سطح پیشرفته
✓ ثبت و گزارش سابقه همكاران (با اين امكان ميتوان هنگام صدور فاكتور پس از انتخاب هركالا و زدن كليد فوري سابقه فروش و يا خريد آن كالا به شخص انتخاب شده در فاكتور و يا كليه اشخاص را رؤيت نمود.)
✓ پورسانت درصدی از سودفروش (با اين امكان هنگام صـدور فاكتـور مبلغ پورسانت واسطه فاكتور، براساس درصدي از سود ناويژه آن فاكتور محاسبه و به حساب واسطه اعمال ميگردد)
✓ راس گیری فاکتور (با اين امكان ميتوان به دو روش اتوماتيك و غير اتوماتيك رأس تاريخي فاكتـورهاي صـادره را محاسبه نمود)
✓ تعریف دسته چک (با اين امکان ميتوان شماره هاي دسته چک مرتبط به حسابهاي بانکي معرفي شده در نرم افزار را تعريف نمود)
✓ معین کالا (با اين امکان مي توان معين کالاها را با تعيين نوع فاکتور مشاهده نمود)
ادغام اسنادتجمیعی ( با این امکان می توان اسناد چند بانک اطلاعاتی را ادغام نمود)
✓ گزارشگیری از اسناد تجمیعی
✓ اقساط وگزارشات مربوطه (با اين امکان ميتوان مراوداتي را که بصورت اقساط است در نرم افزار ثبت ، دفترچه قسط چاپ و گزارشات مربوطه را تهيه نمود)

سیستم‌ها و امکانات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✓ کلیه سیستم‌ها و امکانات نسخه پیشرفته
✓ قابلیت کاربری تحت شبکه (چهار کاربر به‌طور هم‌زمان) است. ضمناً کاربر می‌تواند در صورت نیاز با پرداخت هزینه‌ای جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بیش از چهار نفر افزایش دهد.
✓ امکان دورکاری دوکاربره در نسخه‌های شبکه
✓ امکان ده شرکتی

با توجه به شبکه بودن این کد امکان استفاده از دورکاری نرم افزار هلو وجود دارد.

معرفی نرم‌ افزار حسابداری شرکت های پیمانکاری هلو 

شرکت‌های پیمانکاری و کارگاه‌های ساختمانی برای آگاهی از بهای تمام‌شده و سود یا زیان هر پروژه، نیاز به یک نرم افزار حسابداری با عملکرد بسیار ساده برای ثبت هزینه‌های پروژه و کنترل موجودی انبار مواد و مصالح دارند؛ از این رو شرکت مهندسی نرم افزار هلو اقدام به طراحی و تولید نرم افزاری ویژه برای این صنف نموده است.

در نرم افزار حسابداری شرکت های پیمانکاری هلو امکان مدیریت مالی هم‌زمان چند پروژه پیمانکاری وجود دارد. به این صورت که ‌می‌توانید پروژه‌های شرکت خود را به‌عنوان یک مرکز هزینه در نرم افزار حسابداری هلو تعریف نمایید و در هنگام ثبت اسناد حسابداری، سطرهای هزینه و یا درآمد را به آن مرکز اختصاص دهید و در نهایت از دفتر آن مرکز هزینه یا پروژه، گزارش تهیه کنید تا متوجه شوید هر پروژه برای شرکت شما چقدر هزینه و یا درآمد داشته است .

سیستم‌های ‌نرم‌افزار حسابداری شرکت‌های پیمانکاری هلو

حسابداری: سیستم حسابداری ‌نرم‌افزار هلو، به شما کمک میکند تا با بستن ‌حساب‌های سود و زیان به‌صورت خودکار و صدور سند اختتامیه و افتتاحیه، عملیات پایان سال مالی را به‌راحتی و به‌سادگی انجام دهید.

خزانه‌داری: استفاده نادرست از نقدینگی و عدم کنترل آن، منجر به بروز مشکلات متعددی در سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شده است. ‌نرم‌افزار حسابداری هلو با ارائه‌ی راهکارهایی مناسب، به حل این مشکلات می‌پردازد.

بازرگانی: توسعه بازارهای هدف، تنوع در کالاها و خدمات ‌ارائه‌شده، رقابتی شدن بازارهای عرضه کالا و خدمات، و تنوع در نحوه فروش و بازاریابی محصولات و خدمات؛ این موارد تنها بخشی از چالش‌های یک کسب و کار هستند که هر کدام ‌باید در جای خود مورد توجه مدیران مالی و اجرایی قرار گیرند. این چالش‌ها نیاز به راهکاری جهت کنترل و سیستماتیک کردن فرآیند هر کسب و کار دارد. ‌نرم‌افزار هلو برای رویارویی با این چالش‌ها، راهکارهایی مناسب ارائه داده است.

انبار: دسترسی به‌موقع به اطلاعات کالا و انبار، از مهم‌‌ترین عوامل موفقیت شرکت‌ها و واحدهای صنعتی است؛ ‌نرم‌افزار حسابداری هلو، ضمن تسهیل ثبت عملیات، موجودی کالا و حساب تامین‌‌کنندگان را کنترل کرده و در اختیار شما قرار می‌دهد.

تولید: تولید در این ‌نرم‌افزار به شما کمک میکند تا فرآیند تولیدهای خود را مدیریت کنید. همچنین این ‌نرم‌افزار می‌تواند با ‌نرم‌افزار انبار به‌صورت یکپارچه ارتباط برقرار کند، به‌گونه‌ای که پس از تعریف فرمول تولید برای هر محصول با انجام عملیات تولید، مواد به‌صورت اتوماتیک از انبار مواد اولیه کسر شده و محصول به موجودی انبار محصول اضافه شود. علاوه‌بر مطالب ذکر‌شده، این امکان را نیز دارید که با استفاده از فرمول تولید محصول بتوانید کسری مواد اولیه یا تخمین تولید مدنظر را در کوتاه‌‌ترین زمان ممکن تهیه کنید.

حقوق و دستمزد: با توجه به قوانین حقوق و دستمزد و مالیات‌های آن و همچنین مبحث بیمه کارگران و کارمندان، محاسبه و پرداخت حقوق و مزایا یکی از مهم‌ترین و زمان‌برترین محاسبات بخش‌های مالی و اداری شرکت‌ها است. از این رو، شرکت مهندسی نرم‌افزار هلو جهت تسهیل این امر مهم، ‌نرم‌افزار حقوق و دستمزد را با امکانات متنوع ارائه داده است.

اموال: در دنیای امروز تنوع و گستردگی اموال و بالا بودن ارزش اموال باعث شده که مدیران سازمان‌ها دغدغه مکانیزاسیون و مدیریت عملیات مربوط به اموال سازمان خود را داشته باشند. به همین جهت شرکت مهندسی ‌نرم‌افزار هلو جهت رفع این دغدغه اقدام به ارائه ‌نرم‌افزار اموال با امکانات ویژه کرده است.

دورکاری: این راهکار به شما کمک میکند که بتوانید از هر نقطه جغرافیایی، نرم‌افزارهای ویندوزی خود را در نسخه‌های شبکه با امنیت بالا اجرا کنید. با استفاده از امکان دورکاری، ‌نرم‌افزارهای ویندوزی از هر مکان و به‌وسیله هر دستگاهی روی مرورگرها قابل نمایش هستند. همچنین به‌راحتی می‌توان با آن مانند ‌نرم‌افزارهای تحت وب کار کرد و از خروجی‌های مورد نظر پرینت گرفت و با دسترسی مدیریت‌شده به تبادل فایل‌های مختلف بین کاربر و سرور پرداخت.

با توجه به شبکه بودن این کد امکان استفاده از دورکاری نرم افزار هلو وجود دارد.

 

امکانات تخصصی نرم‌ افزار حسابداری پیمانکاری هلو

مرکز هزینه در نرم افزار حسابداری پیمانکاری هلو

✓ ایجاد پروژه به تعداد نامحدود جهت تفکیک‌سازی هزینه‌ها و بهای تمام‌شده هر پروژه با استفاده از امکان مراکز هزینه

✓ ایجاد سرفصل‌های هزینه پروژه مانند حقوق و دستمزد، اجاره تجهیزات، طرح و نقشه‌ها، مواد و مصالح مصرف‌شده، بیمه پرسنل پروژه و سایر هزینه‌ها

✓ معرفی انبار مواد اولیه و مصالح برای خرید ملزومات و مواد مصرفی هر پروژه به‌صورت مجزا

✓ ایجاد انبار اثاثه و منصوبات پروژه‌ها و محل استقرار آن در هر پروژه

✓ معرفی صندوق، تنخواه‌گردان و بانک به تفکیک پروژه‌ها

✓ ثبت سند افتتاحیه دستی با توجه به سرفصل‌های دلخواه

✓ ثبت مبلغ پورسانت در حساب شخص بازاریاب در زمان فروش پروژه

✓ خروج مصالح و مواد اولیه مصرفی هر پروژه از انبار به تفکیک با استفاده از امکان خروج کالا با سرفصل خاص

✓ صدور چک و واریز نقدی از صندوق یا تنخواه به حساب هزینه‌های هر پروژه ‌به‌صورت مجزا

✓ صدور سند ‌به‌صورت اعشار برای دقت بیشتر در هزینه‌های انجام شده هر پروژه

✓ تخصیص سرفصل هزینه به یک پروژه خاص برای جلوگیری از اشتباهات کاربران

✓ تخصیص سرفصل‌های پیش پرداخت و پیش دریافت در یک یا چند پروژه

✓ انتخاب پروژه برای هر ردیف هزینه هنگام صدور اسناد حسابداری

✓ گزارش‌گیری از هر پروژه ‌به‌صورت مجزا و به شکل‌های مختلف

✓ دریافت گزارش سود یا زیان هر پروژه جهت بستن حساب

✓ صدور حواله خروج مواد اولیه و مصالح از انبار برای هر پروژه ‌به‌صورت مجزا

✓ تعریف چک‌های ضمانت‌نامه‌ای کار به کارفرمایان با استفاده از امکان معرفی چک‌های ضمانتی

✓ ایجاد چند شرکت در نرم افزار با بانک‌های اطلاعاتی مجزا با استفاده از امکان چندشرکتی

✓ ثبت هزینه‌های اداری و عمو‌می کارگاه

✓ ایجاد سرفصل وسایل نقلیه و دارایی‌های ثابت کارگاه در کدینگ و ثبت هزینه استهلاک روی سرفصل آنها

✓ ایجاد سرفصل جاری شرکا برای هر پروژه و تقسیم سود یا زیان در پایان کار یا اتمام هر پروژه

✓ انجام تما‌می امور پیمانکاری در داخل و خارج کشور با استفاده از امکان چندارزی

✓ گزارش‌گیری و یا خروجی اکسل از دفاتر حسابداری مانند دفتر روزنامه، کل، معین و تفضیلی

✓ خلاصه‌سازی و ادغام، حذف و انتقال گروهی اسناد

✓ بستن حساب‌های هر سال مالی ‌به‌صورت اتوماتیک با درج سند اختتامیه و افتتاحیه ‌به‌صورت خودکار و …

✓ عملیات بستن حساب‌ها هیچ محدودیت تاریخی نداشته و امکان بستن حساب در تاریخ دلخواه وجود دارد.

سوالات متداول

1- ✔️نرم افزار هلو پیمانکاری روی چه سیستم عامل هایی قابل راه اندازی است؟

​✔️نرم افزار حسابداری هلو پیمانکاری روی تمامی سیستم های ویندوزی اعم از اکس پی و ویندوز 7 و ویندوز 8 و ویندوز 10 و همچنین 11 قابل راه اندازی می باشد.

2- ✔️آیا سیستم حساب داری و انبار داری و خزانه داری در نرم افزار هلو پیمانکاری یکپارچه هست؟

در تمامی نسخه های نرم افزار هلو پیمانکاری سیستم های حسابداری و خزانه داری و انبار داری یکپارچه می باشد.به عنوان مثال در صورت ثبت یک فاکتور خرید از یک کالا موجودی آن کالا در انبار به میزان فروش انجام شده اتوماتیک کسر می شود.

3- ✔️آيا امکان ثبت ، خرج و تهيه چک در نرم افزار هلو پیمانکاری وجود دارد ؟

✔️بله در نرم افزار حسابداري هلو پیمانکاری ثبت ، خرج و تهيه مربوط به چک و گزارشات مربوط به بانک ها متناسب با نسخه تهيه شده وجود دارد.

5/5 (1 نظر)