نرم افزار حسابداری لوازم آرایشی و بهداشتی

با یک سال پشتیبانی رایگان

نرم افزار حسابداری لوازم آرایشی و بهداشتی

هلو لوازم آرایشی و بهداشتینرم افزار هلو بعنوان یک نرم افزار یکپارچه مالی شامل: صدور انواع فاکتور (خرید، فروش، مرجوعیها و …) انبارداری، حسابداری، چک و بانک جهت کمک به مکانیزه سازی اصناف، برای مشاغل مختلف بسته های شغلی ویژه و تخصصی طراحی نموده است.

1: كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چك و بانك و عمليات مالی به صورت اتوماتيک

2: به همراه تعريف كالا در سه سطح

3:صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات

4: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

5: عملكرد و كنترل واسطه ها

6: کنترل کد فروشنده

7: تعیین حداقل و حداکثر قیمت جهت هر کالا

8: قیمت همکار

9: سفارش لیستی

10: پورسانت سطری

11: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت

12: صدور فاكتورVAT

13: گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی، گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف

14: امکان fastmode ( جهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و …

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه لوازم آرایشی و بهداشتی ساده به انضمام امکاناتی از قبیل:

1: حواله بين انبارها

2: ثبت چكهای امانی

3: سطح دسترسی برای كاربران

4: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (بصورت دستی)

5: نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چک ها

6: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها، ثبت هزينه در فاكتور

7: اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری

8: چاپ باركد

9: ترازهای آزمايشی 2 و 4ستونی

10: گزارش عملكرد دوره ای از انبار

11: فروش فوری و تک فروشی

12: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه لوازم آرایشی و بهداشتی متوسط به انضمام امكاناتی از قبيل:

1: تيپ قيمت

2: دسته بندی مشتريها

3: خروجی باپسوندهای مختلف

4: پرداخت به و دريافت از

5: پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

6: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش

7: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)

8: طراحی فاکتورتوسط کاربر

9: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)و …

شامل کليه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های لوازم آرایشی و بهداشتی.

هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه لوازم آرایش و بهداشتی جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان) می‌باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.