نرم افزار حسابداری عینک فروشی

با یک سال پشتیبانی رایگان

نرم افزار حسابداری هلو عینک فروشی

هلو عینک فروشیشرکت مهندس نرم افزار هلو برای سهولت کاربران، امکانات و ویژگی های تخصصی مشاغل مختلف را طراحی کرده است.صنف ساخت، تعمیرات و خرید و فروش عینک و لوازم جانبی آن از جمله مشاغلی است که نرم افزار ویژه برای آن طراحی شده.نرم افزار حسابداری عینک فروشی تمامی عملیات حسابداری، خرید و فروش ،انبارداری ، چک و بانک را انجام میدهد.

1: تعریف اشخاص
2: تعريف حساب های بانکی
3: چكهای دريافتی و پرداختی
4: امکان صدور قبض
5: تعیین تاریخ معاینه و تحویل عینک
6: تعیین مشخصات فنی
7: تعداد و مبلغ عدسی به صورت جداگانه جهت چشم راست و چشم چپ
8: تعیین نوع، تعداد و مبلغ فریم
9: تعیین مشخصات عینک دوربین و نزدیک بین به صورت مجزا

اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه ساده عینک به همراه امکاناتی از قبیل:
1: تعریف سطح دسترسی برای كاربران
2: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيك (بصورت دستی)
3: نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چك ها
4: ترازهای آزمایشی 2 و 4ستونی
5: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه متوسط به همراه امکاناتی از قبیل:
1: دسته بندي مشتريها
2: خروجي باپسوندهای مختلف
3: پرداخت به و دريافت از
4: پرينت چكها
5: محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی
6: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش

شامل کليه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های عینک.

هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه هلو جامع به همراه امکانات ويژه مورد نياز عینک و قابليت كاربری تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان) مي باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئي، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.