نرم افزار حسابداری ساعت فروشی

با یک سال پشتیبانی رایگان

نرم افزار حسابداری هلو ساعت فروشی

هلو ساعت فروشی

عقربه های ساعت می‌گذرند و هیچ‌کس جلودارشان نیست. تنها کاری که از ما در مقابل گذشت زمان بر‌می‌آید، درست استفاده کردن از آن است. نرم افزار حسابداری ساعت فروشی با طراحی  مخصوص شغل شما، یاورتان است تا قدر زمان‌ را بیشتر بدانید. این نرم افزار طراحی شده تا منوهای مورد نیاز در شغل شما، در دسترس قرار گیرد.

 

 1.  تعريف كالا در سه سطح
 2.  اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها
 3.  تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت
 4.  فروش فوری و تک فروشی
 5.  صدور فاكتورVAT
 6.  گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی،گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف
 7.  امکان fastmode ( جهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و …
 1.  کلیه امکانات نسخه ساد
 2.  حواله بين انبار
 3.  ثبت چكهای امانی
 4.  سطح دسترسی برای كاربران
 5.  ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (بصورت دستی)
 6.  نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چک ها
 7.  اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها
 8.  ثبت هزينه در فاكتور
 9.  اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری
 10.  چاپ باركد
 11.  ترازهای آزمايشی 2 و 4ستونی
 12.  گزارش عملكرد دوره ای از انبار
 13.  ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و
 1.   كليه امكانات نسخه  متوسط
 2.   تيپ قيمت
 3.  دسته بندی مشتريها
 4.  خروجی باپسوندهای مختلف
 5.  پرداخت به و دريافت از
 6.  پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی
 7.  اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش
 8.  گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)، طراحی فاکتورتوسط کاربر
 9.  ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)و

شامل کليه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های فروشندگان ساعت.

هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه فروشندگان ساعت جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان) می باشد. ضمنا کاربر میتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.