آموزش نرم افزار هلو

سی دی آموزشی نرم افزار

آموزش نرم افزار هلو غیر حضوری

آموزش نرم افزار هلو غیر حضوری

آموزش نرم افزار هلو حضوری

آموزش نرم افزار هلو حضوری

سی دی آموزشی نرم افزار هلو

آموزش نرم افزار هلو

آموزش نرم افزار هلو

آموزش نرم افزار هلو


مزایای خرید سی دی آموزشی هلو :

 1. پاسخگویی تلفنی رایگان
 2. ارسال رایگان منطقه شرق تهران
 3. نیم ساعت رفع اشکال حضوری رایگان
 4. عدم رفت و آمد و اتلاف وقت و انرژی در ترافیک
 5. قیمت به صرفه نسبت به دوره های آموزش حضوری
 6. امکان بازبینی مجدد فیلم آموزشی در صورت فراموشی قسمتی از آموزش
 7. یادگیری حسابداری هلو در رخت خواب :))))

محتوای سی دی آموزش نرم افزار هلو شامل :

ورود اطلاعات اول دوره در نرم افزار حسابداری هلو:

 • آموزش تعریف کالا در اول دوره
 • آموزش تعریف طرف حساب در اول دوره
 • آموزش تعریف حساب بانکی در اول دوره
 • آموزش تعریف صندوق/تنخواه در اول دوره
 • آموزش تعریف دریافت چک در اول دوره
 • آموزش تعریف پرداخت چک در اول دوره

تفاوت های اول دوره و طی دوره

 • ورود کالا در طی دوره و تفاوت با اول دوره
 • ورود طرف حساب در طی دوره و تفاوت با اول دوره

آموزش کامل بخش فاکتور ها در نرم افزار هلو

 • آموزش صدور فاکتور خرید در نرم افزار هلو
 • آموزش صدور فاکتور فروش در نرم افزار هلو
 • آموزش صدور پیش فاکتور در نرم افزار هلو
 • آموزش صدور فاکتور برگشت از خرید در نرم افزار هلو
 • آموزش صدور فاکتور برگشت از فروش در نرم افزار هلو
 • آموزش صدور فاکتور امانی در نرم افزار هلو
 • آموزش صدور فاکتور ضایعات در نرم افزار هلو

آموزش کامل امور مالی در نرم افزار هلو

 • آموزش ثبت سند دریافت از طرف حساب در نرم افزار هلو
 • آموزش ثبت سند پرداخت طرف حساب در نرم افزار هلو
 • آموزش ثبت سند حواله طرف حساب در نرم افزار هلو
 • آموزش ثبت سند هزینه ها در نرم افزار هلو
 • آموزش ثبت سند صندوق به بانک و بالعکس در نرم افزار هلو
 • آموزش ثبت سند حسابداری به صورت دستی در نرم افزار هلو

آموزش کامل بخش گزارشات در نرم افزار هلو

 • آموزش گزارش فاکتور ها در نرم افزار هلو (خرید و فروش و پیش فاکتور و …)
 • آموزش گزارش اسناد حسابداری در نرم افزار هلو (هزینه ها و اسناد دریافتنی و پرداختنی و …)
 • آموزش گزارش چک ها در نرم افزار هلو
 • آموزش گزارش کالا (کاردکس) در نرم افزار هلو
 • آموزش گزارش سود در نرم افزار هلو
 • آموزش گزارش تراز آزمایشی در نرم افزار هلو
 • آموزش گزارش چک ها در نرم افزار هلو

آموزش کامل تنظیمات نرم افزار هلو

 • آموزش بخش تنظیمات کالا و جستجو در نرم افزار هلو
 • آموزش بخش تنظیمات فاکتور در نرم افزار هلو
 • آموزش بخش تهیه و بازگردانی بک آپ در نرم افزار هلو
 • آموزش بخش میز کار و تنظیمات مرتبط با ظاهر نرم افزار هلو
عمر بازگشتنی نیست ، آن را هدر ندهیم

با آموزش نرم افزار هلو در زمان و انرژی و هزینه شما صرفه جویی خواهد شد . بین 2 الی 4 ساعت آنچه از حسابداری نیاز شماست به شما آموزش میدهیم .

4.8/5 (17 نظر)