نرم افزار حسابداری املاک

با یک سال پشتیبانی رایگان

نرم افزار حسابداری املاک

.

نرم افزار حسابداری املاک هلو، ضمن برطرف کردن تمامی نیازهای حسابداری مشاورین املاک دارای افزونه ای با قابلیت فایلینگ می باشد. این قابلیت به شما امکان میدهد تا ضمن دسته بندی به امور حسابداری خود بپردازید.

1: كليه عمليات خريد و فروش،  انبار،گردش چک و بانك

2:عمليات مالی به صورت اتوماتيک

3: ثبت مشخصات کامل ملک و اشخاص

4: تعريف انواع سيستم های حرارتي

5: آشپزخانه، سرويس بهداشتی، کفپوش، نما

6: اجاره و فروش تلفن

7: اعلام ملک های اجاره رفته سرموعد

8: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات

9: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

10: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت وگزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف

11: امکان fastmode ( جهت تسريع و سهولت در انجام امور  ) و …

1: تمامی امكانات نسخه ساده

2: حواله بين انبارها

3: ثبت چكهای امانی

4: سطح دسترسی برای كاربران

5: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (بصورت دستی)

6: نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چک ها

7: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها

8: ثبت هزينه در فاكتور

9: اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری

10: چاپ باركد

11: ترازهای آزمايشی 2 و 4ستونی

12: گزارش عملكرد دوره ای از انبار

13: فروش فوری و تک فروشی

14: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

1: كليه امكانات نسخه متوسط (فروشگاهی)

2: تيپ قيمت

3: دسته بندی مشتريها

4: خروجی باپسوندهای مختلف

5: پرداخت به و دريافت از

6: پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

7: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش

8: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)

9: طراحی فاکتورتوسط کاربر

10: ارسال پيامک های پويا

این نسخه شامل کلیه امکانات نرم افزار های املاک به همراه تمامی کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو می باشد

این نسخه شامل كليه امكانات نسخه املاک جامع و قابليت كاربری تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان) می باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.